Privacyverklaring

Uw privacy is voor Center Tone Consultancy B.V. van groot belang.

Uw privacy is voor Center Tone Consultancy B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Center Tone Consultancy B.V. allemaal doen met informatie die we over u verzamelen en verwerken, zulks onder meer via onze website www.merkenregistratie.nl.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Center Tone Consultancy B.V. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.
Een abonnement afsluiten
U kunt via onze website Center Tone Consultancy B.V. een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.
Hiervoor gebruiken wij uw gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of opdrachten aan ons verstrekken.
Hiervoor gebruiken wij uw persoonsgegevens (naam-, adres- en woonplaatsgegevens). Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie (ingeval van een vraag), dan wel totdat de opdracht afgehandeld is (bij een opdrachtverstrekking) en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht) .
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve in het kader van de professionele uitvoering van ons bedrijf en de door u verstrekte opdracht, zoals meer in het bijzonder voor de registratie van merken en modellen bij de daartoe geeigende bureaus voor intellectuele eigendom, en de daarmee samenhangende administratieve en juridische procedures, als ook in geval wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval politie of justitie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Functionaris
Center Tone Consultancy B.V. heeft een functionaris aangesteld die de zorg heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze functionaris is te bereiken via email adres: info@merkenregistratie.nl
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Center Tone Consultancy B.V.
Hertzstraat 2
2652XX Berkel en Rodenrijs
juridisch@merkenregistratie.nl

085-3305110