Stap 1. Analyseren aanvraag
Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.
Stap 2. Analyseren schip
Voordat een scheepsregistratie kan plaatsvinden moet uw schip eerst geanalyseerd worden. Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor registratie in aanmerking te komen.
Stap 3. Advies scheepsregistratie
Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar scheepsregistratie.
Stap 4. Teboekstelling schipDe teboekstelling van uw schip wordt aangevraagd bij het scheepsregister zodat het eigendom wordt vastgelegd. Uw schip krijgt een brandmerk, een uniek nummer waarmee uw schip te identificeren is. Stap 5. Nationaliteitsverklaring
Voordat een meetbrief en zeebrief kan worden afgegeven worden de eigendomsgegevens van het schip getoetst en zijn deze juist bevonden dan wordt er een nationaliteitsverklaring afgegeven.
Stap 6. Meetbrief
Het verzorgen van de meetbrief, of wel, het certificaat waarin de hoofdafmetingen van het schip vermeld staan.
Stap 7. Zeebrief
De eigenaar van een zeegaand schip moet in het bezit zijn van de zeebrief (zee paspoort).
Stap 8. Verzoek brandmerkAls aan alle eisen is voldaan bij de teboekstelling van uw schip dan wordt het unieke nummer toegekend waarmee uw schip te identificeren is en geplaatst op uw schip. Stap 9. Bewijs van inschrijvingNadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het schip ingeschreven in het scheepsregister en zorgen wij ervoor dat u een bewijs van inschrijving ontvangt.