Heeft u een vaartuig en wilt u tot registratie overgaan dan kunnen wij zonder tussenkomst van een notaris de registratie voor u verzorgen bij o.a.:

  • Het Kadaster
  • Rijksdienst Wegverkeer, de RDW
  • Internationaal scheeps register

Heesterwood biedt tevens de dienst beheer. Waarbij de gegevens van uw schip up-to-date worden gehouden in uw scheepsportefeuille. Dit levert een aanzienlijke betrouwbare meerwaarde op van een onafhankelijke derde bij eventuele verkoop van uw schip.

Heesterwood biedt ook de dienst bemiddeling. Bemiddeling bij procedures, mocht u uw schip willen bewaken, verkopen of mocht uw schip toch onverhoopt gestolen worden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Het Kadaster

Het Kadaster registreert al schepen vanaf het jaar 1838. Vroeger was dit voornamelijk bedoelt voor de beroepsvaart. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk ook pleziervaartuigen en woonboten bij het Kadaster te registreren. Onder andere voor de rechtszekerheid en bij financiering kan er een hypotheek op uw schip worden gevestigd. Een geregistreerd schip krijgt een nummer dat voor ieder vaartuig uniek is. Dit nummer noemen wij ook wel een brandmerk en wordt op uw schip aangebracht. Heden ten dage wordt dit nummer niet meer in uw schip gebrand zoals vroeger maar krijgt u een kunststof plaatje dat zodanig op uw schip wordt bevestigd dat het niet zonder beschadiging te verwijderen is.

Rijksdienst Wegverkeer, de RDW

Bestemd voor o.a. de snelle vaartuigen. Op bijna alle openbare wateren in Nederland mag worden gevaren met een snelle motorboot, mits dit vaartuig is geregistreerd bij de RDW. Onder snelle motorboot wordt verstaan een klein motorschop met een lengte minder dan 20 meter en dat sneller kan varen dan 20 km per uur.

Het internationaal scheepsregister is bestemd voor alle schepen van groot tot klein. Het is de nieuwe en vooruitstrevende manier om uw kostbare bezit wereldwijd te registreren en te beschermen.

 Beheer Scheepsregistratie

Heesterwood biedt tevens de dienst beheer. Waarbij de gegevens van uw schip up-to-date worden gehouden in uw scheepsportefeuille. Dit levert een aanzienlijke betrouwbare meerwaarde op van een onafhankelijke derde bij eventuele verkoop van uw schip. Heesterwood biedt ook de dienst bemiddeling. Bemiddeling bij procedures, mocht u uw schip willen registreren, verkopen of mocht uw schip toch onverhoopt gestolen worden.