Het laatste nieuws.Wat speelt er zich af in de wereld van de intellectuele eigendommen?

FAQ Wat kunt u als merk registreren?

| Nieuws | No Comments

Wat kunt u als merk registreren?

Woorden, logo’s of een combinatie van een woord en een logo. De wet eist dat een merk onderscheidend vermogen heeft. Dus zuiver beschrijvende woorden kunnen d …

Samoa aangesloten | 2018

| Nieuws | No Comments

Op 4 december 2018 kwamen de registrering van Samoa en de Algemeen directeur van het WIPO, bijeen. Dit omdat Samoa zich heeft aangesloten bij het Protocol van Madrid.
 
Vanaf 4 maart 2019 kan m …

Via membership kunt u samenwerken met de douane

| Nieuws | No Comments

Voor innovatieve bedrijven zijn de Intellectuele Eigendomsrechten zoals merken, modellen, octrooi en auteursrechten van grote waarde.
Door het handhaven van deze rechten behouden deze rechten hun waa …

GETIPT! Brand expedition een reis langs europa’s meest inspirerende merken

| Nieuws | No Comments

In getipt belichten we boeken die interessant zijn op het vakgebied. Dit keer het boek “Brand expedition een reis langs Europa’s meest inspirerende merken”, geschreven door Martijn Arets …

Over smaak valt niet te twisten!?

| Nieuws | No Comments

IEPT20181113, HvJEU, Levola v Smilde

De smaak van een voedingsmiddel (heksenkaas) kan niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk: het begrip werk impliceert noodzakelijkerwijs …