Merkenbureau Center Tone Consultancy, ook wel merkenregistratie.nl, is een allround merkenbureau dat u kan helpen uw weg te vinden door het labyrint van rechten, wetten, procedures en voorwaarden die nodig zijn om uw Intellectuele Eigendom, waaronder uw merk valt, te beschermen.

Door alle ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden in Europa en daarbuiten is de concurrentie de laatste jaren sterk toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn er ook meer wettelijke beperkingen gekomen. Hierdoor is het steeds ingewikkelder geworden een origineel merk te creëren, te registreren en te beschermen. Voor een onderneming is het onontbeerlijk bewust te zijn van de rechten en risico’s die merkenregistratie met zich meebrengt.

Merkenregistratie onderdeel van ons merkenbureau is een “vak apart”, het is daarom verstandig u op dit gebied door een specialist te laten adviseren en begeleiden. Uw Intellectuele Eigendom kan bijvoorbeeld onder verschillende rechten bescherming genieten. Om te bepalen wat voor u de juiste beschermingsvormen zijn kunnen wij aan u een vrijblijvend advies uitbrengen. Wij hebben in de loop der jaren een reeks van gespecialiseerde opleidingen genoten, werkervaring opgedaan en uitstekende nationale en internationale contacten gelegd met andere merkenbureaus op het gebied van het Intellectuele Eigendom en zijn daardoor in staat u van een uitstekend en professioneel advies te voorzien.

Wij zijn werkzaam vanaf 1992.

Heeft u een vaartuig en wilt u tot registratie overgaan dan kunnen wij zonder tussenkomst van een notaris de registratie voor u verzorgen bij o.a.:

  • Het Kadaster
  • Rijksdienst Wegverkeer, de RDW
  • Internationaal scheeps register

Center Tone Consultancy biedt tevens de dienst beheer. Waarbij de gegevens van uw schip up-to-date worden gehouden in uw scheepsportefeuille. Dit levert een aanzienlijke betrouwbare meerwaarde op van een onafhankelijke derde bij eventuele verkoop van uw schip.

Center Tone Consultancy biedt ook de dienst bemiddeling. Bemiddeling bij procedures, mocht u uw schip willen bewaken, verkopen of mocht uw schip toch onverhoopt gestolen worden.

Het Kadaster

Het Kadaster registreert al schepen vanaf het jaar 1838. Vroeger was dit voornamelijk bedoelt voor de beroepsvaart. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk ook pleziervaartuigen en woonboten bij het Kadaster te registreren. Onder andere voor de rechtszekerheid en bij financiering kan er een hypotheek op uw schip worden gevestigd. Een geregistreerd schip krijgt een nummer dat voor ieder vaartuig uniek is. Dit nummer noemen wij ook wel een brandmerk en wordt op uw schip aangebracht. Heden ten dage wordt dit nummer niet meer in uw schip gebrand zoals vroeger maar krijgt u een kunststof plaatje dat zodanig op uw schip wordt bevestigd dat het niet zonder beschadiging te verwijderen is.

Rijksdienst Wegverkeer, de RDW

Bestemd voor o.a. de snelle vaartuigen. Op bijna alle openbare wateren in Nederland mag worden gevaren met een snelle motorboot, mits dit vaartuig is geregistreerd bij de RDW. Onder snelle motorboot wordt verstaan een klein motorschop met een lengte minder dan 20 meter en dat sneller kan varen dan 20 km per uur.

Het internationaal scheepsregister is bestemd voor alle schepen van groot tot klein. Het is de nieuwe en vooruitstrevende manier om uw kostbare bezit wereldwijd te registreren en te beschermen.

 Beheer Scheepsregistratie

Center Tone Consultancy biedt tevens de dienst beheer. Waarbij de gegevens van uw schip up-to-date worden gehouden in uw scheepsportefeuille. Dit levert een aanzienlijke betrouwbare meerwaarde op van een onafhankelijke derde bij eventuele verkoop van uw schip. Center Tone Consultancy biedt ook de dienst bemiddeling. Bemiddeling bij procedures, mocht u uw schip willen registreren, verkopen of mocht uw schip toch onverhoopt gestolen worden.