Waarom scheepsregistratie?

Scheepsregistratie bewijst dat u de rechtmatige eigenaar bent van uw schip, verzekerd u van een wettelijk bescherming, uw schip is makkelijker op te sporen als deze gesloten zou zijn, u blijft eigenaar bij faillissement van de werf, u kunt een hypotheek aanvragen voor uw schip,u wilt op internationale wateren gaan varen.

Wat is een nationale scheepsregistratie?

Scheepsregistratie voor schepen in de Nederlandse wateren

Wat is een International scheepsregistratie?

Scheepsregistratie voor schepen buiten de Nederlandse wateren.

Wat is teboekstelling van uw schip?

De teboekstelling van uw schip wordt aangevraagd bij het scheepsregister zodat het eigendom wordt vastgelegd.

Ben ik beschermd bij faillissement van de scheepswerf?

Als u in Nederland een schip laat bouwen bij een scheepswerf, dan is het aan te raden zo vroeg mogelijk te starten met de registratie en deze te laten brandmerken. Als een scheepswerf failliet gaat in de periode dat uw schip wordt gebouwd gaat deze niet mee in het faillissement en blijft u eigenaar van uw schip.

Kan ik ook vanuit het buitenland mijn schip laten registreren?

Ja, dat kan, vraagt u bij de scheepsgemachtigde naar de mogelijkheden.

 Wat is een nationaliteitsverklaring?

Voordat een meetbrief en zeebrief kan worden afgegeven worden de eigendomsgegevens van het schip getoetst en zijn deze juist bevonden dan wordt er een nationaliteitsverklaring afgegeven. Een verklaring dat de eigendomsgegevens juist zijn.

Wat is een meetbrief?

Een meetbrief is het certificaat waarin de hoofdafmetingen van het schip vermeld staan.

Wat is een zeebrief?

De eigenaar van een zeegaand schip moet in het bezit zijn van de zeebrief een zogenaamd zee paspoort.

Wat is een brandmerk?

Als aan alle eisen is voldaan bij de teboekstelling van uw schip dan wordt het unieke nummer toegekend waarmee uw schip te identificeren is en dit nummer wordt op uw schip geplaatst.

Hoe lang duurt een gemiddelde scheepsregistratie procedure?

De duur van een registratieprocedure is circa 4 maanden.

Ben ik beschermd bij diefstal?

U kunt zich natuurlijk nooit genoeg weren tegen diefstal, maar met een geregistreerd schip heeft u een registratienummer dat verbonden is met uw schip. De politie kan uw schip dat gestolen is gemakkelijker opsporen en mocht uw schip worden doorverkocht dan kan de nieuwe eigenaar die te goeder trouw is, deze juridisch niet  toe-eigenen. Met een scheepsregistratie heeft u er alles aan gedaan om aantoonbaar de juridische eigenaar te zijn.